Search

พิษวิทยาที่ยากเกินเอื้อม?

เพราะเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสารพิษ เราจึงควรรู้จัก ทำความเข้าใจและเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมสารกับพิษอย่างสงบสุข

รู้จักหลีกเลี่ยงและป้องกันสารพิษอันตราย ขณะเดียวกันก็ไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือ หรือหวาดระแวงว่าทุกอย่างรอบตัวจะเป็นอันตรายไปซะหมด


แต่การเรียนรู้เกี่ยวกับสารพิษกลับดูเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อม ตำราพิษวิทยานั้นอ่านเข้าใจยากและน่าเบื่อ เต็มไปศัพท์เทคนิค สูตรคำนวณต่างๆ กว่าจะเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ก็ต้องเรียนในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป ทั้งที่เราเผชิญกับสารพิษตั้งแต่เกิด เติบโตมาท่ามกลางสารพิษรอบๆ ตัว


แรกเริ่ม ทีมของเราได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา (EHT-PERDO) เพื่อให้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับอนามัยและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม เป้าหมายคือเพื่อนำไปใช้สอนตั้งแต่ระดับมัธยมต้นขึ้นไป โดยจัดเป็นโครงการอบรมครูแกนนำเพื่อให้ครูนำบทเรียนต่างๆ ไปใช้สอนนักเรียนต่ออีกที


โจทย์ของเราจึงเป็น ทำอย่างไร ให้นำเสนอองค์ความรู้เรื่องพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมที่เด็กมัธยมต้นเข้าใจได้

เราวางแผนที่เขียนหนังสือและทำคลิปวิดีโอเป็นสื่อการสอน เริ่มจากการรวบรวม อ่านตำราเรียน textbook เกี่ยวกับพิษวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ พบว่า มันน่าเบื่อ.อ..อ มาก เนื้อหามาเกือบเป็นแบบฟอร์มเดียวกัน

สารพิษ คือ ................... แบ่งออกเป็น ............

สมการในการคำนวณเป็นดังนี้ ..........


ไม่มีทางเอาเนื้อหาแบบนี้ไปสอนเด็กโดยที่เด็กไม่หลับได้เลย

เราจึงว่าโครงเรื่องของเนื้อหากันใหม่ โดยใช้คอนเซปต์ของสเฟียร์ (sphere) คือใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เด็กต้องปฏิสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาเป็นแกนหลัก แบ่งเป็นชั้นบรรยากาศ (Atmosphere) โลกของดิน (Lithosphere) โลกของน้ำ (Hydrosphere) และ โลกของสิ่งมีชีวิต (Biosphere)


เราแยกแต่ละส่วนของโลกออกมาเพื่อให้พิจารณา และชี้ให้เห็นถึงลักษณะเด่นๆ ของสิ่งแวดล้อมนั้นและพิษที่ปะปนอยู่ แล้วจึงเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และการส่งผ่านสารพิษจากสเฟียร์หนึ่งไปยังอีกสเฟียร์หนึ่ง ก่อนทั้งหมดจะเชื่อมโยงกลับมาถึงพวกเรา มนุษย์


เราใช้คอนเซปต์นี้เป็นแกนหลักของทั้งหนังสือและคลิปวิดีโอ

ในส่วนของหนังสือและเนื้อหา เราพยายามถ่ายทอดในลักษณะของการเล่าเรื่องไปเรื่อยๆ เหมือนหนังสืออ่านนอกเวลามากกว่าหนังสือเรียน แต่เมื่ออ่านจบแล้ว ควรจะได้คอนเซปต์พื้นฐานในเรื่องพิษวิทยาแบบเดียวกับที่อ่านตำราเรียน


ในส่วนของภาพวาดและวิดีโอ เราพยายามนำสิ่งที่เป็นแนวคิดเชิงนามธรรม การคำนวณต่างๆ มาวาดเป็นภาพที่ดูจับต้องได้ ใกล้ตัว เพื่อให้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น


หลังจากอบรบครูแกนนำเสร็จสิ้น ไฟล์หนังสือ คลิปวิดีโอ หรือแม้แต่ภาพประกอบต่างๆ ได้ถูกแจกจ่ายให้คุณครูเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการสอนต่อไป


แต่พวกเรายังคงผลิตเนื้อหาเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ และเราเห็นว่า เนื้อหาที่ผลิตขึ้นมานั้น น่าจะเป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไป สามารถเข้าใจได้ไม่ยากแม้จะไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์โดยตรง

เราจึงเพิ่มช่องทางในการนำเสนอบน facebook และเป็นที่มาของเพจ ToxicAnt - เพราะทุกสิ่งล้วนเป็นพิษ


ด้วยหวังว่า พิษวิทยาจะไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินเอื้อมอีกต่อไป


253 views0 comments