Search

ปล่อยหอยต้านพิษ

คณะกรรมการพิทักษ์ชายหาดซาราโซต้า (Sarasota bay) พร้อมด้วยอาสาสมัคร ร่วมกันปล่อยหอยหลายพันตัวเพื่อเป็นสิริมงคล......... -_-"

เพื่อเพิ่มประชากรหอยและช่วยกำจัดสาหร่ายที่เป็นพิษ

หาดซาราโซต้าและหลายแห่งในฟลอริด้า เผชิญกับปัญหาการบลูมของสาหร่าย (algal bloom) เป็นประจำ สาหร่ายที่เจริญเติบโตจนมีปริมาณมากผิดปกติ ส่วนใหญ่เป็นสาหร่ายพิษที่ชื่อ Karenia brevis สาหร่ายชนิดนี้สร้างสารพิษต่อระบบประสาทชื่อ brevotoxin (PbTx) ซึ่งนอกจากจะทำให้ปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ เป็นอัมพาตตายแล้ว สารพิษยังแพร่กระจายไปในอากาศสร้างปัญหาสุขภาพกับชาวเมืองด้วยKarenia brevis

โครงสร้างเคมีของสารพิษ brevotoxin (PbTx)

ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยพบว่าหอยนางรมและหอยกาบทนทานต่อสารพิษจากสาหร่าย สามารถกินสาหร่ายเก็บสะสมสารพิษไว้ในร่างกายปริมาณมากโดยที่ไม่เป็นพิษกับตัวเอง นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยทางทะเลจึงวางแผนที่จะใช้หอยกาบช่วยกรองเอาสาหร่ายพิษที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานานออกจากทะเล

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชนผู้เลี้ยงหอยช่วยเพาะเลี้ยงให้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จนคาดว่ามีหอยกาบ (southern hard clam) ที่โตพร้อมปล่อยสู่ธรรมชาติภายในปีนี้ราว 175,000 ตัว หอยเหล่านี้เป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นที่เคยพบอย่างหนาแน่นในทะเลแถบนี้ ก่อนจะมีปริมาณลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ในรอบแรกจะปล่อยหอย 3,000 ตัว และมีนักวิทยาศาสตร์คอยตรวจติดตามผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หากทุกอย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาเหนือความคาดหมาย หอยทั้งหมดน่าจะถูกปล่อยในปลายปีนี้ และมีโครงการเพิ่มเติมสำหรับปีหน้าด้วย หอยที่ปล่อยจะมีอายุประมาณ 30 ปี ซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการกำจัดสารพิษและฟื้นคืนประชากรหอยในธรรมชาติ


ก็ขออนุโมทนา ให้อานิสงส์จากการปล่อยหอยส่งผลให้ชาวเมืองแคล้วคลาดปลอดภัยจากพิษสาหร่ายด้วยเถิด สาธุ

https://www.heraldtribune.com/news/20180801/red-tide-washes-out-fish-and-tourists

https://sarasotabaywatch.org/sarasota-bay-watch-starts-clam-restoration-efforts/

https://dx.doi.org/10.1007%2Fs10646-008-0241-x


ภาพโคเวอร์: National Museum Wales (NMW) (published on the MarLIN website)

188 views0 comments