Search

ความหวังใหม่ในการต้านพิษโบทูลินัม

นักวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาค้นพบยาแก้พิษโบทูลินัม หนึ่งในสารพิษที่รุนแรงที่สุดในโลก


แบคทีเรียคลอสทริเดียม โบทูลินัม

สารพิษโบทูลินัม เป็นสารพิษต่อระบบประสาทที่จัดว่ารุนแรงระดับอาวุธชีวภาพ ถูกสร้างโดยแบคทีเรีย Clostridium botulinum ซึ่งพบได้ทั่วไปในดิน กำจัดได้ยาก สปอร์ของมันสามารถอยู่รอดได้แม้จะถูกต้มจนเดือดก็ตาม จึงทำให้เกิดกรณีที่มนุษย์เราได้รับพิษโบทูลินัมจากอาหารอยู่เรื่อยๆ

สารพิษโบทูลินัมชนิดเอ Botulinum toxin type A

สารพิษโบทูลินัมอาจจะถูกส่งผ่านมายังมนุษย์ผ่านทางอื่นๆ นอกเหนือจากการเป็นพิษในอาหารด้วย เช่น การติดเชื้อผ่านบาดแผล หรือจากแบคทีเรียที่เข้าไปก่อตัวในทางเดินอาหารของเด็กและทารก เมื่อพิษโบทูลินัมเข้าสู่ในร่างกายแล้วค่อนข้างคงทน สารพิษจะคงอยู่ในระบบประสาทค่อนข้างนาน ทำให้บริเวณนั้นกล้ามเนื้อเป็นอัมพาต ที่สำคัญคือยังไม่มียาหรือสารใดที่ไปทำลายหรือกำจัดสารพิษที่ค้างอยู่ออกจากร่างกาย ทำให้อาการอัมพาตของกล้ามเนื้อคงอยู่นานหลายวันจนถึงหลายเดือนเรียกว่า โรคโบทูลิซึม


อย่างไรก็ตามการค้นพบสารยับยั้งตัวใหม่ Nitrophenyl psoralen (NPP) เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ และหมายความว่าอาจจะมีการรักษาที่จะลดการเกิดอัมพาตจากโรคโบทูลิซึม


สารประกอบ Nitrophenyl psoralen (NPP)

พืชในอินเดีย

นักวิจัยที่ Botulinum Research Centre พยายามระบุเอนไซม์ที่อยู่ในสารพิษโบทูลินัมที่สร้างความเสียหายให้กับเซลล์ประสาทและก่อให้เกิดอัมพาต จากนั้นผู้ศึกษาคัดแยก library ซึ่งรวบรวมสารประกอบธรรมชาติมากกว่า 300 ชนิด จากสารสกัดพืชสมุนไพรของอินเดีย เพื่อการค้นหาเอนไซม์ที่สามารถหักล้างความเสียหายจากการทำลายเซลล์ประสาท


ด้วยเทคโนโลยีตรวจคัดกรองสารออกฤทธิ์พร้อมกันในปริมาณมาก เราสามารถระบุสารประกอบ Nitrophenyl psoralen ที่มีความสามารถในการต่อต้านเอนไซม์ที่ทำลายเซลล์ประสาทโดยเฉพาะ” โดยดอกเตอร์บาล แรม สิงห์ (Dr. Bal Ram Singh) กล่าว


ทีมวิจัยได้ทดสอบการทำงานของ NPP ในหลอดทดลองและในการเพาะเลี้ยงเซลล์ ต่อสารพิษโบทูลินัมชนิดเอ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ร้ายแรงที่สุดจาก 7 กลุ่มของแบคทีเรียโบทูลินัม


การพิจารณาอนุมัติยา

ผู้วิจัยพบว่า NPP ชนิด A มีความสามารถในการต่อต้านพิษของสารพิษโบทูลินัม และมีความเป็นพิษต่อมนุษย์ต่ำมาก

“NPP ยังได้แสดงความสารมารถในการแก้ไขอัมพาตที่เกิดจากสารพิษโบทูลินัมชนิดเอในกล้ามเนื้อหนูอีกด้วย”

ถึงแม้ว่าจะมีกรณีโรคโบทูลิซึมเกิดขึ้นน้อยกว่า 200 กรณีทั่วทั้งโลกต่อปี แต่ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงกว่ากรณีของ Salmonella นับล้าน งานวิจัยที่ได้มาจากกลุ่มวิจัยของดร.สิงห์ เกิดจากการศึกษาหลักการทางชีวเคมีของการแพทย์อายุรเวท ซึ่งเป็นการแพทย์แผนอินเดียที่มีพื้นฐานมาจากศาสนาฮินดู ก่อนหน้านี้ยา Psoralen ที่ได้จากงานวิจัยของกลุ่มนี้ ได้ผ่านการรับรองโดย US Food and Administration เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหมายความว่าขั้นตอนการอนุมัติยาของ NPP คงใช้เวลาอีกไม่นาน ที่มา https://www.thejournal.ie/botulism-antidote-npp-4319827-Nov2018/

379 views0 comments